HISTORIE

Počátky založení fotbalového oddílu v Čekanicích se datují od května roku 1926, kdy se v krámu holičství pana Hanibala na Blanickém předměstí sešlo několik fotbalových nadšenců. Při tomto setkání byl ustanoven fotbalový klub nesoucí název SK Viktoria Čekanice. Obec Čekanice umožnila provozování fotbalové činnosti v místě na obecních pastvinách, které se nacházely za železniční tratí v blízkosti dnešního SILA. Od roku 1927 se již začal objevovat nový název SK Meteor Čekanice. V roce 1948 musel být oddíl přejmenován na Sokol Čekanice. V poválečných letech bylo započato budování nového hřiště a to na pozemku za Vyhlídkou, kde se hraje dodnes. Po dalším vynuceném sloučení se sousední Lokomotivou Tábor se fotbal v Čekanicích probral až v roce 1956 pod vedením Josefa Kadlece, kdy se opět v okresních soutěžích objevilo jméno Sokol Čekanice. V roce 1968 se klub za předsedy Oldřicha Másla vrátil k tradičnímu názvu Meteor Čekanice. V roce 1974 byly vybudovány stávající kabiny u hřiště.

Dalším významným mezníkem byl rok 1987, kdy proběhla rekonstrukce škvárového hřiště na travnaté, o kterou se největší měrou zasloužil Jiří Máslo. V roce 1996 se oddíl přejmenoval dle hlavního sponzora na FK Gregor Tábor. V roce 2000 došlo k poslední změně názvu na již současný FK Meteor Tábor.